. . . .

KONTAKT

ProAndroid-sklep internetowy
e-mail :
proandroid@opoczta.pl
napisz do nas
odpowiadamy maks.do 4 godz.(dotyczy godzin pracy)
OTWARTE Pn-Pt 9.30-17.30

AKTUALNOŚCI

arr3ProAndroid.pl - OPINIE o sklepie - 98% Klientów Poleca Sklep ProAndroid.pl !! - Uczestniczymy w Programie Sprawdzonych i... arr3PŁATNOŚCI RATY ON-LINESystemy Płatności Ratalnej ProAndroid.pl 1. Kup produkt Dodaj produkt do koszyka i przejdź do... arr3DZIAŁ PRO-BEZPIECZEŃSTWA  DZIAŁ PRO- BEZPIECZEŃSTWA    ... arr3...a jednak. Firma Apple zawitała do ProAndroid.pl :) NA SPECJALNE ŻYCZENIE NASZYCH KLIENTÓW WPROWADZAMY DO NASZEJ OFERTY NOWE PRODUKTY FIRMY... arr3Gwarancja BezpieczeństwaPłatnośći Transferuj.pl,Przelewy24,PayPal, DotPay,PayPal już dostępne !! Zapraszamy Zespół... arr3Program Ochrony Kupujących Odzyskaj nawet do 10 000 zł z Programem Ochrony Kupujących. Płać kontem PayU... arr3Płatności BitCoin i LiteCoinAkceptujemy płatności BitCoin i LiteCoin. W celu wyrażenia chęci zakupu naszych prodkutów za...

RABAT

nasza cena 2 599,00 zł
Niedostępny
nasza cena 2 799,00 zł
Dostępny

BESTSELLERY

ANKIETA

Jak bardzo zadowolony jesteś z zakupów u ProAndroid.pl

Wspaniały sklep !! 74% Bardzo-super Ceny 22% Normalnie-Ceny w ramach rozsądku 2% Więcej nie skorzystam z usług sklepu 2%

REGULAMIN
Regulamin sklepu internetowego ProAndroid

ProAndroid to sklep internetowy, dostępny w domenie ProAndroid.pl z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Literackiej 43, wpisaną do rejestru Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej NIP: 972-119-21-58, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym proandroid@opoczta.pl

1.

Pro Uroda. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie ProAndroid.pl

2.

Klienci mają możliwość korzystania z ProAndroid.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ProAndroid.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ProAndroid.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ProAndroid.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ProAndroid.pl jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w ProAndroid.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ProAndroid.pl., której przedmiotem są usługi świadczone przez ProAndroid.pl na warunkach określonych w Regulaminie.

4.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ProAndroid.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ProAndroid.ploraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5.

Wszystkie produkty dostępne w ProAndroid.plsą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego . Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w ProAndroid.pl

8.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ProAndroid.pl dotycząca zakupu danego produktu w ProAndroid.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ProAndroid.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

9.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ProAndroid.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ProAndroid.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności: Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ProAndroid.pl., zamówienie jest przekazywane do realizacji. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez operatoów płatności ProAndroid.pl. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – poprzez portal PayPal . Termin realizacji zamówienia dokonywany jest w 2 formach zależnie od dostępności danego produktu w określonym magazynie: Wysyłka z magazynu krajowego w Polsce- do 48 godzin Wysyłka z magazynu w Europie- do 5-7 dni roboczych dodając czas (1-3 dni) na skompletowanie zamówienia.

11.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ProAndroid.pl Firma Pro Uroda zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

13.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach ProAndroid.pl. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

14.

ProAndroid.pl. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres ProAndroid.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt ProAndroid.pl

16.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ProAndroid.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ProAndroid.pl nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17.

ProAndroid.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ProAndroid.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ProAndroid.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ProAndroid.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ProAndroid.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20.

Podane przez Klientów dane osobowe ProAndroid.pl. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w ProAndroid.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w ProAndroid.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez ProAndroid.pl oraz w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o ProAndroid.pl

21.

ProAndroid.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ProAndroid.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ProAndroid.pl który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ProAndroid.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22.

Klient przy pierwszym logowaniu w ProAndroid.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ProAndroid.pl

23.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ProAndroid.pl w ramach firmy Pro Uroda będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą , c. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

25.

Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Załącznik nr 1


Polityka Ochrony Prywatności
1. ProAndroid.pl oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. ProAndroid.pl  należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ProAndroid.pl oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ProAndroid.pl oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwemProAndroid.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów,
w związku z zakupami w ProAndroid.pl jest:
a. Pro Uroda.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez ProAndroid.pl
b. Sklep oraz ProAndroid.pl w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 powyżej, ProAndroid.pl udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów ProAndroid.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ProAndroid.pl. oraz Sklepu w zakresie ProAndroid.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ProAndroid.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

6. Klienci mogą przeglądać ProAndroid.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ProAndroid.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ProAndroid.pl informacji firmy i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ProAndroid.pl oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez ProAndroid.pl lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ProAndroid.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ProAndroid.pl lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line poprzez PayU za towary nabyte w ProAndroid.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w ProAndroid.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w proandroid.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. ProAndroid.pl oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ProAndroid.pl lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ProAndroid.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż ProAndroid.pl lub Sklep administratorowi danych.

ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres proandroid@opoczta.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wypełniając formularz reklamacji i zwrotu otrzymany w odpowiedzie wysłanej na adres proandroid@opoczta.pl. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
ProAndroid.pl ul Literacka 43h/2 60-461 Poznań

Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki.Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta ProAndroid.pl pod adresem proandroid@opocztapl. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ProAndroid.pl ul Literacka 43h/2 60-461 Poznań

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………...
Adres……………………………………………………………………….

Nr konta……………………………………………………….

Data……………………………………………………………..

Zespół ProAndroid.pl


banner

 

ODczN